Undervisningsforløb til natur/teknologi

Forløbet i natur/teknologi giver dig rig mulighed for at plukke enkeltopgaver eller tilrettelægge et spændende forløb om Nepal, hvor du også kan integrere praktiske forsøg, it og faglig bevægelse. Du kan nemt skalere efter den tid, du har til rådighed.

Forløbet giver dig både film, billedserier og en række brugsklare opgaveark med sjove eksperimenter og andre opgaver. De handler blandt andet om, hvordan bjerge, hængebroer og jordskælv bliver til, om Nepals natur, om sund kost og om, hvordan det føles at trække vejret i forskellige højder.

Eksperimenter, formidling og spil

Med de vældige bjerge i nord og det grønne og tropiske lavland i syd byder Nepal på en masse spændende emner og opgaver i natur/teknologi. Er der for eksempel forskel på, hvilke planter der kan gro, og hvilke dyr der kan leve de to steder? Og hvordan bærer mennesket sig ad med at tilpasse sig de meget forskellige klimatiske og geografiske forhold?

Forløbet giver også gode ideer til nogle sjove opgaver, hvor eleverne selv skal danne bjerge, lave og spille et brætspil om frugt og grøntsager og bygge en hængebro, der kan bære en appelsin.

Tilpasset forenklede Fælles Mål

Ved at arbejde med materialet som beskrevet i dette forløb med tilhørende opgaveark understøtter du en lang række færdigheds- og vidensmål under kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Der arbejdes blandt andet med naturfaglige undersøgelser, perspektivering i naturfag, organismer, mennesket, kort og naturområder. Samtidig er der i opgaverne taget højde for, at eleverne får mulighed for at bruge kroppen.

I boksen nedenfor kan du se en detaljeret liste over de kompetencer og færdigheds- og vidensmål, forløbet understøtter.

Læs mere om alle opgavemulighederne i slutningen af lærervejledningen – eller i pdf’en her nedenfor.
Se lærervejledning til dette forløb
Se hele lærervejledningen

 

Forenklede Fælles Mål – i detaljer

Disse kompetencer og færdigheds- og vidensmål bliver understøttet af forløbet til natur/teknologi:

Udvalgte færdigheds- og vidensmål efter 2. kl.:

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.
Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

Modellering:
Eleven kan anvende naturtro modeller.
Eleven kan skelne mellem virkelighed og model.
Eleven har viden om naturtro modeltyper.
Eleven har viden om enkle kort.

Perspektivering:
Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.
Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område.
Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen.

Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.
Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer.
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber.
Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst.

Udvalgte færdigheds- og vidensmål efter 4. kl.:

Undersøgelse:
Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.
Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser.
Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

Modellering:
Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad.
Eleven har viden om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og verdensdele.

Perspektivering:
Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.
Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til andre regioner.
Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres.
Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden.
Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden.
Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden.
Eleven har viden om naturområder.

Kommunikation:
Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.
Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt.
Eleven har viden om medier og formidlingsformer.
Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster.