Undervisningsforløb til dansk

Et alsidigt forløb, der kan skaleres op og ned, så det passer til den tid, du har til rådighed.

Med til forløbet hører film om Nepal og Nepals børn, opgaveark, aktiviteter, en Nepal-sang af og med rapperen Per Vers og et enkelt online-værktøj, hvor dine elever skal på opdagelse i Nepals bjerge, byer og jungle og selv lave deres egne flotte fotohistorier. Du kan inddrage faglig bevægelse, også fra opgaverne til natur/teknologi-forløbet.

I centrum for aktiviteterne i klassen står der en god, skønlitterær historie – og omkring den en række varierede opgavetyper.

Børneliv i Nepal – og i Danmark

Historien Det tredje øje foregår dels i bjergene i de vestligste egne af Nepal, dels i storbyen Kathmandu. Der er en verden til forskel. Der er også en verden til forskel på børneliv i Nepal og i Danmark.

Under læsning af Kim Langers historie vil der i hvert kapitel dukke en lang række temaer op, som både handler om at være barn i et af verdens fattigste land og om at være barn i Danmark. I år har forfatteren selv lavet forslag til, hvad du kan tage op af samtaleemner i klassen. Forløbet lægger også op til, at dine elever skal fortælle historier i tekst og billeder, digte videre på Per Vers’ rapsang om Nepal, genfortælle, klippe og klistre, lave mad, bevæge sig og lave læsedrama over elevbogens tre fabler.

Tilpasset de forenklede Fælles Mål

Ved at arbejde med danskforløbet og tilhørende opgaveark understøtter du en lang række færdigheds- og vidensmål under kompetenceområderne Læsning, Fremstilling, Fortolkning og Kommunikation efter både 2. og 4. klassetrin. Det gælder blandt andet elevens evne til at udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder, kende forskel på fiktions- og fagtekster, udvælge og disponere stof samt at kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse. I boksen nedenfor kan du se en detaljeret liste over de kompetencer og mål, der understøttes.

Læs mere om alle opgavemuligheden i dette i slutningen af lærervejledningen – eller i pdf’en her nedenfor.

Se lærervejledning til dette forløb
Se hele lærervejledningen

 

Forenklede Fælles Mål – i detaljer

Disse kompetencer og færdigheds- og vidensmål bliver understøttet af forløbet til dansk:

Udvalgte færdigheds- og vidensmål efter 2. kl.:
Læsning:
Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider.
Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen.
Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale.
Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet.
Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer.

Fremstilling:
Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.
Eleven har viden om enkel disposition.
Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge.

Fortolkning:
Eleven kan følge forløbet i en fortælling.
Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning.
Eleven kan tale om teksters temaer.
Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget og andres liv.

Kommunikation:
Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
Eleven kan deltage i rollelege og rollespil.
Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation.

Udvalgte færdigheds- og vidensmål efter 4. kl.:
Læsning:
Eleven kan strukturere sin baggrundsviden.
Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning.
Eleven kan samtale om teksters budskaber.
Eleven kan gengive sin forestilling
om tekstens situationer og sammenhænge.

Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.
Eleven har viden om æstetiske og faglige teksters formål.
Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse.

Fortolkning:
Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers.
Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning.
Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger.
Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden.
Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv.

Kommunikation:
Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre.
Eleven kan begå sig i et virtuelt univers.
Eleven har viden om ligheder og forskelle i sprog på tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel.