Sådan laver eleverne deres egne fotohistorier

Det er nemt for eleverne at producere fotohistorier som en del af dit fagforløb. Skolens computere skal ikke have nogen særlige programmer. Det hele foregår her på hjemmesiden eller med iPad-app. Og alt elevernes arbejde gemmes automatisk via UNI-Login.

Når dine elever laver en fotohistorie, bliver de sendt på en struktureret research, der giver dem meget mere viden om, hvordan mennesker lever i Nepal. Samtidig træner de en række faglige kompetencer fra forenklede Fælles Mål.

Det hele er tilrettelagt, så det er teknisk enkelt, selv for de små. Alle de vigtigste små fakta-tekster og vejledninger undervejs kan svage læsere desuden få læst højt ved at trykke på et højttaler-ikon.

Det faglige udbytte

Fotohistorierne er nogle af de opgaver, vi har udviklet til de tre fagforløb. Du kan læse mere om både dem og om de andre opgavetyper i vejledningen til fagforløbene og i opgavearkene.

Til hvert af forløbene er der et fagligt tema i fotohistorie-værktøjet (”Nepals børn” til dansk, ”Nepals natur” til natur/teknologi og ”Livet i Nepal” til tværfagligt i begge fag). Og i hvert fagtema har du 3-4 opgave-emner til fotohistorier at vælge imellem. De har stigende niveau, så undervisningen kan differentieres.

Fotohistorierne sender eleverne på en styret research, hvor de stiller spørgsmål, undersøger forholdene i Nepal og kan tage små noter om det. Processen er styret med det mål, at de til sidst skal formidle deres viden i en fotohistorie, der er struktureret for dem med guidende spørgsmål. På den måde understøttes elevens disponering, faglige formidling og kommunikative kompetencer.

Processen er enkel

Eleven oplever det som en enkel proces: Først vælger hun et opgave-emne, som hun så får præsenteret med en lille tekst og en kort film. Så researcher hun i interaktive panorama-billeder, der gemmer på små billedserier og faktatekster om emnet. Hun har også et værktøj til at tage korte noter undervejs. Til sidst får hun et komplet fotohistorie-værktøj op på skærmen, hvor hun skal vælge syv fotos, skrive små tekster til og evt. vælge en lyd fra Nepal til hvert billede.

Nu er fotohistorien klar til at blive vist eller delt – og du har som lærer mulighed for at supplere elevernes egne tekster med ”voksenskrift” nedenunder.

Fungerer ens på web og på iPad

Alt, hvad I skal bruge, er indbygget i fotohistorie-værktøjet. I skal altså ikke have nogen specielle programmer installeret. Alt fungerer også helt ens uanset, om man laver sin fotohistorie her på hjemmesiden med en computer, eller om man bruger iPad-app’en.

App’en er gratis og kan enten hentes her på hjemmesiden under “Skole” eller i AppStore under “Børnenes U-landskalender 2015”. Den findes dog ikke til andre tablet-computere (f.eks. Android). Bruger I computere, kan I frit vælge mellem PC, Mac og Smartboards. Maskinen skal bare have en Flash-afspiller installeret, Java-script skal være aktiveret, og skærmen skal have en opløsning på 1024 x 768 pixels eller derover. Det har alle nyere maskiner.

Alt gemmes automatisk med UNI-Login

Eleven skal logge sig ind med sin UNI-Login. Så gemmes alt hendes arbejde løbende og automatisk på U-landskalenderens server. Hun kan afbryde midt i en fotohistorie, skifte til at anden computer og fortsætte arbejdet, præcis hvor hun slap. Hun kan endda skifte mellem at bruge iPad og computer.

Skolens fotohistorier gemmes automatisk – samlet og ordnet klassevis, så alle på skolen kan finde og se hinandens fotohistorier.


PRØV SELV EN FOTOHISTORIE

Trin 1: Vælg temaet

  • Log ind med UNI-Login. 
  • Vælg et af de tre fagtemaer, f.eks. ”Nepals børn”. 
  • Se nu den lille film, der introducerer temaet. Den ligger på den første temaside, du kommer ind på.

Temaforside Nepalsboern

På alle de tre temaforsider ligger en lille film, der introducerer temaet for eleverne.

Trin 2: Vælg et emne

Nu er der fire opgave-emner at vælge mellem. De tre af opgaverne har hver sit panorama-billede at gå på opdagelse i; men til den fjerde opgave (der er lidt sværere) skal eleven bruge alle tre panorama-billeder.

  • Vælg f.eks. ”Bjerglandsbyen”.
  • Giv din fotohistorie en titel, og skriv navn og klasse ind i felterne.

 

Vaelg Emne

Her kan eleverne oprette en ny fotohistorie ved at vælge et opgave-emne. 
De skal også skrive navn, klasse og titel ind.

Trin 3: Undersøg
Nu skal eleven gå på opdagelse i panoramabilledet. Det er fyldt med små hotspots, man kan trykke på, og som kalder en lille billedserie og en fakta-tekst frem. Eleven skal “skyde” panoramabilledet frem og tilbage for at finde alle hotspots. Alle de fotos, hun ser, gemmes automatisk i et lille billedbibliotek, hun senere får at arbejde med til netop denne fotohistorie. Hvis hun springer hotspots over, får hun ikke de billeder, der gemmer sig derinde, med i sit bibliotek. Så må hun måske senere gå tilbage og finde de sidste hotspots for at kunne svare på opgaven. Inde i hvert hotspot kan hun skrive noter om det, hun ser og læser om. De gemmes sammen med billederne, så hun kan se dem og bruge dem, når hun til sidst laver sin fotohistorie. Brug af noter øger fagligheden.

Panorama Bjergbyen

Eksempel på et panorama-billede. Hotspots er markeret med et +. Bemærk pilene i siderne af billedet, 
som bruges til at panorere fra side til side. I iPad-app’en ”swiper” man med fingrene.

 

Hotspot

Når man klikker på et hotspot, åbnes et vindue med hotspottets billedserie og den forklarende faktatekst. Den kan eleven få læst højt ved at trykke på højttaler-ikonet. Ved siden af er et tekstfelt til egne noter.

Trin 4: Lav fotohistorie
Når eleven har fundet alle hotspots i panoramabilledet, skal hun klikke på ”Lav foto-historie”- knappen. Så ledes hun videre til selve fotohistorie-værktøjet.

Herinde får hun syv tomme pladser til at indsætte fotos i og et guidende spørgsmål til hver af dem. Nu skal hun vælge et billede til hver plads ud af dem, hun har set på sin vej. Hun udvælger et billede ved at klikke på det. Og hvert billede skal hun også beskrive med en lille tekst.

Til sidst kan hun vælge også at lægge lyd på hvert billede, hvis hun vil. Der er et lille bibliotek af stemningsfulde real-lyde fra Nepal på skærmen at vælge mellem.

Som lærer har du desuden mulighed for bagefter at skrive voksenskrift i et felt under hvert af billederne i elevens færdige fotohistorie. Men den mulighed kommer kun frem, når du er logget ind med dit eget UNI-Login som lærer.

Lav Fotohistorie

På siden Lav foto-historie skal eleverne vælge billeder, indsætte lyd og skrive tekst til billederne. De syv billedrammer er dem, de skal udfylde for at løse opgaven.

Trin 5: Se fotohistorie
Nu klikker hun på ”Vis fotohistorie” og kan gennemse det færdige resultat – og eventuelt gå tilbage og rette på fotohistorien.

Når hun synes, den er færdig, kan fotohistorien vises frem på flere måder:

  • Du kan lade eleverne gennemse hinandens fotohistorier. I finder alle klassens (og skolens) fotohistorier ved at vælge et af de tre temaer og gå ind på planlægnings-siden “Vælg et emne”.
  • Du kan lade eleverne præsentere historien for klassen på projektor eller Smartboard.
  • Når eleven præsenterer historien, kan det enten ske med visning af både billedet og elevens tekst, eller man kan skjule teksten, så eleven skal fremlægger sin historie mundtligt og skifte billederne, når hun har fortalt færdig. Med print-funktionen kan hun forinden printe tekster og billeder ud – som et manuskript. 
  • I kan præsentere klassens fotohistorier til f.eks. et forældremøde.
  • Eleven kan sende et link med sin fotohistorie til venner og familie (eller til sin portefølje). Linket findes inde i afspilleren under “Vis fotohistorie” > "Del link". Modtagere af linket kan se denne ene fotohistorie uden login.

Se Fotohistorie

Fotohistorierne vises i browseren og kan opleves i fuld skærm. Eleverne kan slå teksten fra og selv præsentere deres fotohistorie (evt. ved at printe teksten først og læse den højt)