Tværfagligt forløb om Himalayas glemte børn

Undervisningsforløb om for 3. og 4. klasse

Dette forløb er målrettet 3. og 4. klasse. Dine elever kommer til at lære fire nepalesiske børn ekstra godt at kende – og reflektere over ligheder med og forskelle fra deres eget liv i Danmark. Børnene bor i det vestligste Nepal, og det er dem og deres familier, som overskuddet fra salget af årets U-landskalender går til gennem CARE Danmark.

Vennebøger og drama

Her på 2015.u-landskalender.dk finder du fyldige og nuancerede portrætter af de fire børn inde under knappen ”Venner”.

Her kan dine elever se film, billeder og læse små tekster. Der er også længere artikler for de gode læsere. Forløbet lægger bl.a. op til, at dine elever skal udfylde ”vennebøger” og opføre et teaterstykke. Opgaven er at lave en dramatisering af et migrantbarns hverdag i tre akter: Morgen, middag og aften. Med denne opgave vil eleverne skulle tilegne sig et stof samt disponere og formidle det i en dramatisk form. Samtidig giver det dig god mulighed for at inddrage eleverne i en samtale om børneliv i Nepal og i Danmark.

Se lærervejledning til dette forløb
Se hele lærervejledningen

 

Forenklede Fælles Mål – i detaljer

Disse kompetencer og færdigheds- og vidensmål bliver understøttet af forløbet til dansk:

Udvalgte færdigheds- og vidensmål efter 2. kl.:
Læsning:
Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider.
Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen.
Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale.
Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet.
Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer.

Fremstilling:
Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.
Eleven har viden om enkel disposition.
Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge.

Fortolkning:
Eleven kan følge forløbet i en fortælling.
Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning.
Eleven kan tale om teksters temaer.
Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget og andres liv.

Kommunikation:
Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig.
Eleven kan deltage i rollelege og rollespil.
Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation.

Udvalgte færdigheds- og vidensmål efter 4. kl.:
Læsning:
Eleven kan strukturere sin baggrundsviden.
Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning.
Eleven kan samtale om teksters budskaber.
Eleven kan gengive sin forestilling 
om tekstens situationer og sammenhænge.

Fremstilling:
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.
Eleven har viden om æstetiske og faglige teksters formål.
Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse.

Fortolkning:
Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers.
Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning.
Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger.
Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden.
Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv.

Kommunikation:
Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre.
Eleven kan begå sig i et virtuelt univers.
Eleven har viden om ligheder og forskelle i sprog på tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel.