Evaluering af forløbet

Her finder du forslag til enkle måder at evaluere elevernes arbejde med forløbene og det faglige udbytte.

Nogle lærere vil gerne dokumentere og evaluere det forløb, eleverne har været igennem, når de har arbejdet med Danidas undervisningsmateriale.

Her giver vi nogle enkle forslag til en evaluering, der involverer eleverne og kan klares på en lektion eller to. Det giver eleverne en mulighed for selv at reflektere over, hvad de har lært. Det giver også dig et brugbart input, hvis du skal fortælle forældre og kollegaer om det faglige udbytte, I har opnået ved at arbejde med læringsmålene i dit fag gennem Danidas materiale.

Læringsmålstyret undervisning

Her på hjemmesiden finder du under menupunkterne for hvert af de tre forløb en oversigt over de kompetencer samt færdigheds- og vidensmål efter 2. og 4. klassetrin, som materialet understøtter.

Det giver dig mulighed for at planlægge, gennemføre og evaluere et læringsmålstyret undervisningsforløb, hvis det er sådan, du gerne vil bruge materialet.
Læs mere om læringsmålstyret undervisning på emu.dk

Elevproduktioner i dansk-forløbet

Dansk-forløbet indeholder en række forslag til litteraturfaglige undervisningsaktiviteter.

Flere af opgaverne handler om, at eleverne skal udtrykke sig og formidle et stof i forskellige genrer. Ud over produktion af fotohistorier (se nedenfor), så er der mulighed for både produktion af vers i en sangtekst, af en fagtekst og af en dramatisk tekst.

Derfor kan du bruge disse konkrete produktioner til at tale med eleverne om, hvad de har lært af at lave dem. Dette kan du sammenholde med de udvalgte færdigheds- og vidensmål inden for de fire kompetenceområder læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Brug fotohistorierne i dansk og natur/teknologi

Tag udgangspunkt i de fotohistorier, eleverne har lavet. Tal med dem om, hvad der var sjovt, svært og spændende ved at arbejde med stoffet, søge informationer, fortælle en historie i billeder, tekst og lyd samt formidle den til sidst.

Natur/teknologi

De forsøg og aktiviteter, som indgår i natur/teknologi-forløbet, involverer både hypotesedannelse og evaluering.

Derfor kan du ved afslutningen af hver aktivitet notere, om eleverne selv er i stand til at formulere, hvordan f.eks. bjerge og jordskælv opstår, hvorfor der er forskel på livsvilkårene for mennesker, dyr og planter i lavlandet og i bjergene, eller hvad man skal tage højde for, hvis man skal bygge en hængebro, der kan bære noget tungt.

Det kan være en god idé også at dokumentere elevernes arbejde med video eller fotos – blot nogle få billeder kan gøre en forskel. Så har I også noget visuelt at forholde jer til, når I skal evaluere. Billederne kan også lægges på intranettet, hvis du vil vise forældre og kollegaer, hvad elevene har arbejdet med i forløbet.

Det tværfaglige forløb om Himalayas glemte børn

Ved at arbejde med det tværfaglige forløb får I helt fokus på det globale perspektiv. Her lærer eleverne om deres omverden og får nye perspektiver på deres egen hverdag.

Livsvilkårene for de nepalesiske børn, som man kommer særlig tæt på i dette forløb, er på mange måder forskellige fra danske børns.

Men der er også mange lighedspunkter. F.eks. er det vigtigt for børnene i begge lande at have familie og venner, at lege og have det sjovt, at gå i skole og at lære noget nyt.

Sammen med eleverne kan du evaluere på en fin måde ved helt enkelt at opstille forskelle og ligheder på børneliv i de to lande. Du kan også sætte eleverne til at fortælle om Nepal: Hvad har de undret sig over undervejs i forløbet? Hvad har særligt gjort indtryk på dem? Har eleverne opnået en forståelse af, hvorfor nogle mennesker i Nepal har brug for, at andre lande hjælper dem?